Rapporten Dan fremtidig afskrivning

I denne rapport kan du se fremskrevne afskrivninger og bogførte værdier, samt danne budgettal for de fremskrevne afskrivninger. Neutraliseringer vedr. donerede anlægsaktiver bliver ligeledes beregnet og overført til budget. Du kan udskrive rapporten for hhv. en Klassifikation og tilhørende Specifikation ad gangen.

Den forventede afskrivning beregnes for to perioder:

• For den første periode foretages beregningen på grundlag af datoerne i felterne 'Bogførte poster fra' og 'Første afskrivningsdato'. Hvis du indtaster en dato før sidste bogførte afskrivningspost, beregnes der ikke afskrivning pr. første afskrivningsdato.

• For den anden periode foretages beregningen på grundlag af datoerne i felterne 'Første afskrivningsdato' og 'Sidste afskrivningsdato'. Det beregnede afskrivningsbeløb for anden periode kan enten vises som et enkelt beløb eller som flere beløb fordelt over det tidsinterval, der er angivet i feltet 'periode længde'.

Bemærk: Er perioden for den fremtidige afskrivning ikke sammenfaldende med anlæggets sidste anlægsdato, vil afskrivningerne i ”manglende” periode være inkluderet i beregningerne, men ikke fremgå af rapporten. Derudover kan beregningerne af fremtidige afskrivninger være fejlbehæftede, hvis man benytter Saldo 1 metoden på tværs af regnskabsår.

Udfyld felterne under fanerne på følgende måde:

Klassifikation opsætning

Klassifikation Kode: Her vælges Klassifikations type. Klik på AssistButton i kolonnen Filter, hvis du vil se de typer, der findes.

Specifikation Filter: Her vælges Specifikationen. Klik på AssistButton i kolonnen Filter, hvis du vil se de Specifikationer, der findes.

Anlæg

Nummer: Indtast numrene på de anlægsaktiver, der skal med i rapporten. Klik på AssistButton i kolonnen Filter, hvis du vil se de numre, der findes.

Indstillinger

Første afskrivningsdato: Benyt sidste anlægsdato angivet på det/de anlæg der skal foretages en fremskrivning af afskrivninger for. Er sidste afskrivning fx foretaget 31-03-13 skal ’Første afskrivningsdato’ være 31-03-13. Skal der fremskrives afskrivninger i en periode der ikke er sammenfaldende med anlæggets sidste anlægsdato, skal ’Første afskrivningsdato’ være én dag før den ønskede afskrivningsperiode starter. Ønsker man fx at foretage en fremskrivning af afskrivninger for hele 2014 skal ’Første afskrivningsdato’ være 31-12-13.

Sidste afskrivningsdato: Indtast den sidste dag i den periode, hvor du vil foretage en fremskrivning af afskrivningen. Datoen skal ligge efter datoen i feltet 'Første afskrivningsdato'.

Periode længde: Angiv længden af perioderne mellem første afskrivningsdag og sidste afskrivningsdag. Herefter beregnes afskrivningen automatisk for hver periode. Hvis feltet er tomt, indsættes automatisk det antal dage, der svarer til et normalt regnskabsår, dvs. 360.

Bogførte poster fra: Skriv en dato, hvis rapporten skal omfatte allerede bogførte poster. I rapporten medtages alle typer anlægsposter, som er bogført fra denne dato (anlægsdatoen bruges).

Indlæs til budget: Markér for at indlæse de fremskrevne afskrivninger til budget.

Budgetnavn: Vælg navnet på det budget, de forventede værdier skal kopieres til.

Indstilling: Her kan du vælge, om de fremskrevne afskrivninger skal føjes til budgetposter, der aktuelt er på systemet, eller om budgetposterne skal erstattes af fremskrevne afskrivninger.

Brug regnskabsperiode: Marker afkrydsningsfeltet, hvis regnskabsperioderne mellem startdatoen og slutdatoen skal svare til de perioder, du har angivet i tabellen Regnskabsperiode. Når du markerer afkrydsningsfeltet, slettes indholdet af feltet 'Antal dage'.

Vis dimensioner: Markér feltet hvis dimensionerne ønskes udskrevet.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.