Rapporten SKS Afstemning

Med denne rapport kan  man foretage en automatisk afstemning af saldi mellem SKS og Navision Stat. Uddata viser pr. SKS konto for de angivne SKS perioder.

Bemærk: at Ultimoposter ikke vil fremgå af denne rapport.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Udfyld felterne på følgende måde:

Indstillinger

Periode: Her skal du vælge den periode, som du ønsker at afstemme.

Afstemningsniveau:

Medtag poster:

SKS posttype:

Vis poster:

SKS Afstemning

DelregnskabNr: Her kan du angive de Delregnskabskoder, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist de eksisterende konti, skal du klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre.

KontoNr: Her kan du angive de SKS konti, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist de eksisterende konti, skal du klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.