Kontrol af Indirekte bogføring tager udgangspunkt i opsætningen af bogføringsgrupper i de forskellige moduler. Posterne på de konti, der er fundet under bogføringsgruppen, summeres op ud fra det angivet datofilter på rapportens anfordringsbillede.

Summen i kolonnen 'Finanskontobevægelse' indeholder alle bevægelser, mens summen i kolonnen 'Indirekte bogført beløb' indeholder de bevægelser, der har korrekt værdi i kildetypen i forhold til modulet, fx. debitor på konti under debitorbogføringsgrupper.

Er der difference mellem de to kolonner vil denne blive vist i kolonnen 'Difference'.

På rapportens anfordringsbillede, kan du under oversigtspanelet ’indstillinger’ se følgende:

Datofilter:  Her kan du angive et tidsinterval, for den periode du ønsker vist i rapporten.

Medtag:  En markering i feltet debitor-, kreditor-, bank-, anlægs- og/eller varebogføringsgruppen betyder, at modulet skal vises i rapporten.

SKS-konto:   En markering i dette felt betyder, at rapporten trækkes på SKS konto niveau (dvs. 4 cifrede kontoplan). Er der ikke markering i feltet trækkes rapporten på SKS konto + frispecifikation. Med visning af SKS konti, vil en direkte finanspostering indenfor finanskontotypen (fx debitor), som ikke er tilknyttet en bogføringsgruppe, blive vist i rapporten.

Indsæt sideskifte:   En markering i feltet betyder, at der indsættes sideskifte efter hver bogføringsgruppe

Specificer differencer:   Du har nu muligheder for at lokalisere evt. differencer og få dem vist i rapporten, ved at sætte en markering i feltet ’Specificer differencer’. Har du markering i dette felt, vil der for hver differencelinje være et ’+’, som du kan trykke på for at navigere ned til differenceposten.

Bemærk:  Økonomistyrelsen anbefaler, at denne rapport anvendes og vedlægges i forbindelse med institutionerne skal aflægge regnskabserklæring.

Tip