Rapporten Finans - kontokort

Denne rapport viser kontokort for de udvalgte finanskonti. Rapporten kan bruges ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsopgørelsen. Udskriften medtager også tilbageførte poster.

Du kan angive, hvilke konti der skal med i rapporten, ved at sætte forskellige filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde:

Finanskonto

Nummer: Her kan du angive numrene på de finanskonti, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist de eksisterende konti, skal du klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre.

Søgenavn: Her kan du angive søgenavnene på de finanskonti, der skal med i rapporten.

Type: Her kan du vælge, om rapporten skal inkludere resultatopgørelseskonti eller balancekonti. Du kan vælge mellem de to former for konti ved at klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre.

Debet/kredit: Her kan du vælge, om rapporten skal medtage debetkonti, kreditkonti eller begge typer i henhold til deres status i tabellen. Du kan vælge en kontotype ved at klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre.

Datofilter: Her kan du angive, for hvilken periode der skal vises finanskonti. Hvis feltet ikke udfyldes, betyder det, at der vises konti fra regnskabets start til og med den seneste bogføring.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Du skal klikke på knappen Sorter for at angive, i hvilken rækkefølge kontiene skal vises i rapporten.

Indstillinger

Skift side pr. finanskonto: Du kan vælge denne mulighed, hvis hver finanskonto skal starte på en ny side.

Udelad finanskonti, der kun har saldo: Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, angiver det, at finanskonti, som har en saldo, men som ikke har nogen bevægelser i den periode, der er defineret i feltet Datofilter, ikke medtages i rapporten.

Medtag også ultimoposter inden for perioden: Her kan du vælge at medtage ultimoposter. Det kan være nyttigt, hvis rapporten dækker et helt regnskabsår. (ultimodatoen er en fiktiv dato mellem den sidste dag i det gamle regnskabsår og den første dag i det nye. De vises med et U foran datoen, f.eks. U311200.) Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, vises der ingen ultimodatoer.

Udskriv kun rettelser: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporten kun skal vise de poster, der er blevet tilbageført, og de tilhørende korrigerende poster.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.