Rapporten Bank - kontokort

Denne rapport viser en detaljeret råbalance for udvalgte bankkonti. Rapporten kan bruges ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsopgørelsen.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde:

Bankkonto

Nummer: Her kan du angive numrene på de bankkonti, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist de eksisterende bankkontonumre, skal du klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre.

Søgenavn: Her kan du skrive søgenavnene på de bankkonti, der skal med i rapporten.

Bankbogføringsgruppe: Her kan du angive, hvilke bankbogføringsgrupper der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist de eksisterende bankbogføringsgrupper, skal du klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre.

Datofilter: Her kan du angive, for hvilken periode beløbene i bankkontiene skal vises.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

Skift side pr. bankkonto: Du kan vælge denne mulighed, hvis hver bankkonto skal udskrives på en separat side.

Udelad bankkonti, der kun har saldo: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporten ikke skal omfatte poster for bankkonti, der har en saldo, men som ikke har nogen bevægelser inden for den valgte periode.

Udlad lukkede poster: Sættes en markering i dette felt, vises kun åbne poster.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.