Rapporten Bogfør lagerregulering

Når du bogfører lagertransaktioner, fx salgsleverancer eller købsleverancer, registrerer programmet ændringerne i antal og værdi på lageret, i henholdsvis vareposter og værdiposter. Programmet registrerer ikke lagerreguleringen i lagerkontiene i finansregnskabet, medmindre du har markeret Aut. lagerværdibogføring i lageropsætningen. Desuden beregnes forbruget i forbindelse med et salg ikke, medmindre du har markeret Aut. lagerværdibogføring. Du skal bogføre separat i finansregnskabet ved hjælp af kørslen ’Bogfør lagerregulering’, som opdaterer finansregnskabet og udskriver en rapport over de bogførte værdier.

Kørslen bruger værdiposterne som udgangspunkt. Kørslen bogfører differencen mellem feltet Kostbeløb (faktisk) og feltet Bogført købspris til værdiposterne i finansfeltet. Hvis du valgte indstillingen Bogf. af forventet kostpris i lageropsætningen, vil kørslen også bogføre differencen mellem Kostbeløb (forventet) og Forventet kostbeløb bogført i finansposterne.

Inden du bruger kørslen, skal du udføre kørslen Juster kostpris - vareposter. Dette sikrer, at de kostpriser, der bogføres i finansregnskabet, er opdateret, når du har udført kørslen.

Hvis der opstår en fejl under bogføring af lagerværdierne i finansregnskabet, som omfatter dimensioner eller opsætning af dimensioner, tilsidesætter programmet fejlen og bogfører værdien i finansregnskabet med dimensionerne som værdipost.

Hvis du vil sikre, at der ikke opstår fejl under udførslen af en kørsel, kan du udføre rapporten Bogfør lageromkostning - kontrol, som viser alle de fejl, der kan opstå. Du kan derefter rette fejlene og udføre kørslen Bogfør lagerregulering, som derefter behandler alle poster.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Hvis du ikke angiver nogen filtre, tages alle dine records med i rapporten.

Du kan enten udfylde felterne med standardfiltre under fanen Bogfør værdi eller vælge yderligere filtre. Tryk på F3, og klik derefter på AssistButton for at vælge det eller de relevante filtre.

Du udskriver rapporten ved at klikke på Udskriv. Hvis du vil se rapporten først, kan du klikke på Vis udskrift.

Hvis du vil angive filtre i rapporten, skal du udfylde følgende felter:

Bogfør værdi

Varenr.: I filterfeltet kan du angive et varenummer eller et filter på de varenumre, hvis lagerregulering du vil bogføre i finansregnskabet. Hvis du ikke angiver et varenummer eller et filter i feltet, vil programmet behandle alle varenumre.

Bogføringsdato: I feltet Filter kan du angive den første dato i den periode, kørslen skal medtage vareposter fra. Hvis du ikke angiver nogen dato, kommer alle vareposter med i kørslen.

Klik på pil op nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultaterne af den filtrering, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

Bogføringsmetode: Ved kørslen kan lagerværdien bogføres i finansregnskabet pr. varebogføringsgruppe eller pr. bogført post. Hvis du bogfører pr. post, får du en detaljeret specifikation af lagerets indflydelse på finansregnskabet, men du får også et stort antal finansposter. Hvis du bogfører pr. bogføringsgruppe, opretter programmet en post i finansregnskabet pr. bogføringsdato pr. bogføringsgruppekombination. Det betyder, at der oprettes en finanspost for hver kombination af bogføringsdato, generel virksomhedsbogføringsgruppe, generel produktbogføringsgruppe, varebogføringsgruppe og lokationskode. Desuden opretter programmet separate finansposter for omkostninger med forskellige fortegn.

Bilagsnr.: I dette felt kan du angive et bilagsnummer, hvis du har markeret indstillingen Pr. varebogføringsgruppe. Bilagsnummeret vil fremgå af de bogførte poster.

Bogfør: Marker feltet, hvis programmet skal bogføre til finanskontiene automatisk. Hvis du vælger ikke at bogføre lagerreguleringen, udskrives der kun en kontrolrapport, som viser de værdier, der kan bogføres i finansregnskabet, og rapporten indeholder teksten:

Bogføringsdato: Feltet er kun synligt, såfremt der valgt ’Import SKS perioder’ i ØDUP integrationsopsætningen. I dette felt angives den bogføringsdato som værdifinansposterne ønskes bogført med. Der kan ikke vælges en dato i en lukket SKS periode

Kontroludskrift (er ikke bogført). Rapporten indeholder ikke en liste over de poster, som af forskellige årsager medfører fejl, f.eks. på grund af manglende opsætning eller forkert opsætning af dimensioner.

Relaterede emner

• Bogføre lagerregulering til finansregnskabet

• Lagerbeholdning - afstemning