Opsætning af udenlandsk advisbenævnelse

Vinduet Udenlandsk advisbenævnelser bruges til at oversætte de danske betegnelser for faktura, kreditnota, rykker, rentenota samt betaling og vores kontonr. til et vilkårligt sprog. Programmet vil så via kreditors sprogkode oversætte advis til det angivne sprog.

  1. Fra Økonomistyringsmenuen vælges Opsætning, Betalingsformidling, Advisering, Udenlandske advisbenævnelser.

  2. Oversigt over oprettede udenlandske advis benævnelser vises. Der er standard oprettet engelske og tyske benævnelser. De angivne benævnelser kan ændres og der kan oprettes nye efter behov.

  3. Ved oprettelse af nye benævnelser angives Sprogkode ved brug af AssistButton og oversættelse angives for henholdsvis Fakturatekst, Kreditnotatekst, Rentenotatekst, Betalingstekst, Rykkertekst og Vores kontonr.tekst for den angivne sprogkode.

  4. For yderligere oplysninger om det enkelte felt, placer markøren i feltet og tast F1.