Du kan konsolidere finansposterne fra to eller flere separate regnskaber (datterselskaber) til et konsolideret regnskab. Hvert enkelt regnskab, der er involveret i en konsolidering, kaldes en koncernvirksomhed. Det kombinerede regnskab kaldes det konsoliderede regnskab. Du kan indlæse data til det konsoliderede regnskab fra andre regnskaber i samme database, fra andre Microsoft Dynamics NAV-databaser eller fra filer. Du kan bruge et hvilket som helst antal koncernvirksomheder i en konsolidering.

Du kan oprette det konsoliderede regnskab på samme måde, som du opretter andre regnskaber. Kontoplanen i det konsoliderede regnskab er uafhængig af kontoplanerne i koncernvirksomhederne, og kontoplanerne i de individuelle koncernvirksomheder kan være forskellige.

I kontoplanen for hver koncernvirksomhed skal du angive, hvilke konti der skal medtages i konsolideringen. Hvis en koncernvirksomheds regnskabsopgørelse er i en anden valuta end det konsoliderede regnskabs valuta, skal du udfylde feltet Konsol. oversættelsesmetode for alle kontiene i det konsoliderede regnskab. Typisk bruges Gennemsnitskurs (manuel) eller Historisk kurs til resultatopgørelseskonti og Ultimokurs til balancekonti.

I det konsoliderede regnskab kan du oprette et koncernvirksomhedskort til hver af regnskaberne. Dette kort indeholder oplysninger som f.eks. datoerne for koncernvirksomhedens regnskabsår, den procent af hvert regnskab, der skal indgå i konsolideringen og den version af Microsoft Dynamics NAV, som koncernvirksomheden er registreret i.

Tabellen herunder indeholder en serie opgaver, der er knyttet til de emner, hvor de beskrives. Opgaverne er angivet i den rækkefølge, de almindeligvis udføres i.

Hvis du vilSkal du se under

Angive (i datterselskaberne), hvilke finanskonti i hver koncernvirksomhed der skal indgå i konsolideringen, og angive konsolideringstransaktionsmetoden for hver konto.

Sådan indtastes konsolideringsoplysninger i finanskonti

Oprette - i det konsoliderede regnskab - et koncernvirksomhedskort for hvert regnskab, der skal medtages i konsolideringen.

Sådan angives grundlæggende oplysninger om konsoliderede regnskaber

Se også