Kørslen E-Bilag Accept og automatisk bogføring

Kørslen anvendes til samtidig accept og bogføring i en massekørsel, af dokumenter i Indgående købsdokumentkladden.

For at en dokumenttype dokument kan behandles i kørslen skal det være tilladt i  Ebilagsstyringsopsætningen. Endvidere skal der i NSTS Dokument type profil tabellen, være markeret "ja" i feltet "Tillad samtidig accept og bogføring" for den pågældende kombination af dokumenttype og profil. De tilladte markeringer er sat ved indlæsning af Profilopsætningsfilen.

Når kørslen har gennemfør såvel accept og bogføring af et købsdokument (faktura hhv. kreditnota) sættes værdien i feltet "Status" til "Accepteret+Automatisk bogført". Hvis kørslen ikke kan gennemføre bogføring men kan gennemføre accepten, sættes status tilsvarende.

Afvikling af kørslen:

I indgående købsdokumentkladden skal du skal sætte "Valgt dokument" = "JA" for de dokumenter du ønsker at kørslen skal behandle.

Endvidere skal et dokument have: "Status" = "Ventende" og "Ebilagsstatus" = "Klar til accept", før kørslen medtager det.

Kørslen har to optioner:

1 "Accept og samtidig bogføring standard"

2 "Accept og samtidig bogføring m. afvigende momsberegning"

De to optioner har funktion svarende til de tilsvarende masseacept kørsler.

Standard er option 1.

Ved accept hhv. afvisning af OIOUBL2 faktura og kreditnota, behandles de modtagne og tilhørende UTS dokumenter således at de får samme status. Hvis der eksisterer flere kopier af samme hoveddokument (faktura/ kreditnota), så får UTS dokumentet samme status som det  hovdedokument der opnår højest status.