Kørslen anvendes til samtidig accept og bogføring i en massekørsel, af dokumenter i Indgående købsdokumentkladden.

For at faktura og kreditnota kan behandles i kørslen skal det være tilladt i Ebilagsstyringsopsætningen. Endvidere skal der i NSTS Dokument type profil tabellen, være markeret "ja" i feltet "Tillad samtidig accept og bogføring" for den pågældende kombination af dokumenttype og profil. De tilladte markeringer er sat ved indlæsning af Profilopsætningsfilen.

Når kørslen har gennemført såvel accept og bogføring af et købsdokument (faktura hhv. kreditnota) sættes værdien i feltet "Status" til "Accepteret+Automatisk bogført". Hvis kørslen ikke kan gennemføre bogføring men kan gennemføre accepten, sættes status tilsvarende.

Afvikling af kørslen:

Du skal sætte filter på ”Indgående fakturaer og kreditnotaer” vinduet for at markere de dokumenter du ønsker behandlet. Kørslen opererer på de dokumenter der falder indenfor filtret. Uden filter tages alle dokumenter i behandling.

Endvidere skal et dokument have: "Status" = "Ventende" og "Ebilagsstatus" = "Klar til accept", før kørslen medtager det.

Kørslen har to optioner der afvikler funktion svarende til de tilsvarende masseacceptkørsler.

1 "Accept og samtidig bogføring m/ opsat moms" Denne kørsel beregner og tillægger moms.

2 "Accept og samtidig bogføring standard" Denne kørsel fordele det modtagne beløb i forbrug og moms.

Vælg normalt option nr 2. OBS! Default er 1

Ved accept hhv. afvisning af OIOUBL2 faktura og kreditnota, behandles de modtagne og tilhørende UTS dokumenter således at de får samme status. Hvis der eksisterer flere kopier af samme hoveddokument (faktura/ kreditnota), så får UTS dokumentet samme status som det hoveddokument der opnår højest status.

Tip