Kørslen Udgiftsfordel m. sag

Denne kørsel fordeler finansposteringer (fx løn) med udgangspunkt i fordelingsnøgler dannet af sagsposter af typen ressource. Fordelingen af finansposteringer sker med sag og sagsopgave, således at der dannes sagsposter.

Efter udgiftsfordelingen vil alle posteringer på de indvalgte konti have samme relative dimensionskombination som sagsposteringerne.

Finanskonti som skal udgiftsfordeles vælges via ’Udgiftsfordelt finanskonto’.

Via ’Fastholdte dimensioner’ kan du indvælge de dimensioner som skal fastholdes under udgiftsfordelingen. Fastholdes en dimension vil summen af udgifterne på dimensionsværdier indenfor denne dimension ikke blive berørt af fordelingen.

Resultatet af udgiftsfordelingen kan ses via udgiftsfordelingsjournalen. Der er adgang til journalen via det relevante udgiftsfordelingskort eller Økonomistyring\Finans\Oversigt\mappen Journaler.

Sagspost

Indstillinger

Bemærk: Såfremt fordelt finanslønposter skal indgå i beregning af medfinansiering, overhead og indtægtsføring skal fordelingen således være gennemført før kørslerne aktiveres.