Kørslen Kopier Sagsbudget

Brug denne kørsel til at kopiere budgetposter. Sagsplanlægningslinjer kan kopieres fra et sagsbudget til et andet.

Udfyld felterne på følgende måde:

Indstillinger

Kopier fra

Sagsbudgetnavn (kilde): Her skal du skrive/indvælge navnet på det budget som der skal kopieres fra.

Posttype: Her skal du angive/indvælge hvilken posttype du vil kopiere.

Sagsnummerfiler: Her skal du angive et sagsnummerfilter.

Dato: Her skal du angive, for hvilken periode budgettet skal kopieres, fx 01-10-00..31-12-00.

Linjetype: Her skal du angive om det fx skal være Skemalinjer der skal kopieres.

Medtag spærrede finanskonti: Sæt hak i dette felt, hvis kørslen skal kopierer de spærrede finanskonti, fra det valgte budget, over til det nye.

Medtag spærrede ressourcer: Sæt hak i dette felt, hvis kørslen skal kopierer de spærrede ressourcer, fra det valgte budget, over i det nye.

Medtag spærrede varer: Sæt hak i dette felt, hvis kørslen skal kopierer de spærrede varer, fra det valgte budget, over i det nye.

Fravælg spærrede sager/sagsopgaver: Sæt hak i dette felt, hvis kørslen ikke skal medtage de spærrede sager/sagsopgaver, fra det valgte budget, over i det nye budget.

Kopier til

Sagsbudgetnavn: Her skal du skrive navnet på det nye budget. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil vælge et budgetnavn.

Funktioner

Ganges med: I dette felt kan du angive, hvilken faktor de beløb der skal kopieres, kan ganges med. Hvis du angiver en reguleringsfaktor, kan du forøge eller mindske de beløb, der automatisk vil blive kopieret til det nye budget.

Afrundingsmetode: Her kan du vælge en kode for den afrundingsmetode, som du vil knytte til de poster, du kopierer til det nye budget.

Flyt datoer med: Her kan du angive, hvordan datoerne på de poster, der kopieres, skal ændres. Hvis du fx vil kopiere budgettet fra sidste uge til denne uge, skal du bruge datoformlen 1U (én uge).

Sagsbudgetkladde

Kladdetype: Her skal du angive/indvælge en sagsbudgetkladdetype.

Kladdenavn: Her skal du angive/indvælge et sagsbudgetkladdenavn.

 

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Bemærk: Kørslen medtager også finanskonti hvor 'direkte bogføring = nej', og man kan ikke kopiere på tværs af sager og sagsopgaver.