Kørslen Indlæs Sagsbudget fra Excel

Du kan med denne kørsel indlæse et sagsbudget fra Excel.

Udfyld felterne på følgende måde:

Indlæs fra

Projektmappe- filnavn: Du kan fra dette felt browse til den sti, hvor det budget, som du vil indlæse ligger gemt.

Regneark: I dette felt vælger du det regneark, som du vil indlæse fra.

Indlæs i

Sagsbudgetnavn: Du skal i dette felt angive/indvælge, hvilket sagsbudgetnavn budgettet skal indlæses i.  

Finanspriser fra Excel: Sæt kryds i feltet, hvis du vil have at kostpris og salgspris der indlæses i det valgte sagsbudget skal overføres fra det valgte Excelark. Du skal ikke sætte hak i feltet, hvis du vil benytte dig af de priser som prishierarkiet i Navision Stat indeholder. Feltet er som standard sat til at overføre de priser som det valgte Excelark indeholder.

Ressourcepriser fra Excel: Sæt kryds i feltet, hvis du vil have at kostpris og salgspris der indlæses i det valgte sagsbudget skal overføres fra det valgte Excelark. Du skal ikke sætte hak i feltet, hvis du vil benytte dig af de priser som prishierarkiet i Navision Stat indeholder. Feltet er som standard sat til ikke at overføre de priser som det valgte Excelark indeholder.

Varepriser fra Excel: Sæt kryds i feltet, hvis du vil have at kostpris og salgspris der indlæses i det valgte sagsbudget skal overføres fra det valgte Excelark. Du skal ikke sætte hak i feltet, hvis du vil benytte dig af de priser som prishierarkiet i Navision Stat indeholder. Feltet er som standard sat til ikke at overføre de priser som det valgte Exceark indeholder.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.