Kørslen Korrektion af sags- og ressourcepriser (Sagsplanlægningslinjer)

Denne kørsel opdaterer kost- og salgspriser på ressourceposter i planlægningslinjer i overensstemmelse med de opsatte priser.

Ressource

Nummer: Her skal du angive ressourcens nummer.

Sag

Nummer: Her skal du angive sagens nummer.

Sagsopgave

Sagsopgavenr.: Her skal du angive sagsopgavenummeret.

Sagsplanlægningslinje

Planlægningsdato: Her skal du indtaste en datomæssig afgrænsning af planlægningslinjer, der skal omfattes af korrektionen. Datointerval er kendetegnet ved en start- og slutdato, hvor sidstnævnte er lig eller efter førstnævnte.

Bemærk: Der oprettes ikke korrektionsposter, men kørslen retter direkte i eksisterende poster.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.