Kørslen Korrektion af sags- og ressourcepriser (forbrug)

Korrektion af sags- og ressourcepriser (forbrug), er en kørsel, hvor kost og salgspriser kan reguleres i overensstemmelse med priser på sag og ressourcer. Kørslen vil foreslå reguleringsposter, såfremt der er ændret i opsætningen af priser på sag og ressource, siden bogføringen af en sags- /ressourcepost.   

Kørslen danner posteringer til sagskladden, og igennem bogføring af disse foretages reguleringerne. Den oprindelige post og posten som tilbagefører den oprindelige postering vil blive mærket som reguleret. Kørslen ligger i Sager\Periodiske aktiviteter\Korrektion af sags- og ressourcepriser (forbrug). Udfyld felterne på følgende måde:

Fanebladet Ressource

Nummer: Her kan du angive ressourcens nummer.

Type: Her kan du angive ressourcens type.

Fanebladet Sag

Nummer: Her kan du angive sagens nummer.

Fanebladet Sagsopgave

Sagsopgavenr.: Her kan du angive sagsopgavenummeret.

Fanebladet Sagspost

Bogføringsdato: Her kan du indtaste en datomæssig afgrænsning af de sagsposter, der skal omfattes af korrektionen. Datointerval er kendetegnet ved en start- og slutdato, hvor sidstnævnte er lig eller efter førstnævnte.

Fanebladet Indstllinger

Sagskladdetype: Du skal i dette felt angive/indvælge en sagskladdetype til korrektionslinjerne.

Sagskladdenavn: Du skal i dette felt angive/indvælge et sagskladdenavn til korrektionslinjerne.

Regulér købspris: Du skal sætte hak i dette felt, hvis du vil regulere købsprisen.

Inklusiv købspris = 0: Du skal sætte hak i dette felt, hvis kørslen skal inkludere ressourcer med købspris = 0.

Regulér kostpris: Du skal sætte hak i dette felt, hvis du vil regulere kostprisen.  

Inklusiv kostpris = 0: Du skal sætte hak i dette felt, hvis kørslen skal inkludere ressourcer med kostpris = 0.

Regulér salgspris: Du skal sætte hak i dette felt, hvis du vil regulere salgsprisen.

Inklusiv salgspris = 0: Du skal sætte hak i dette felt, hvis kørslen skal inkludere ressourcer med salgspris = 0.

Nyt Bilagsnummer: Du skal i dette felt angive et bilagsnummer, såfremt der ikke er knyttet nummerserie til den valgte sagskladde.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.