Kørslen Udfold debitorfordeling

Denne kørsel opsplitter planlægningslinjer af typen Kontrakt i forhold til opsat debitorfordeling på sagen.

Du kan afgrænse på flere sagsopgaver for den aktuelle sag.  Du kan angive datointerval til afgræsning af planlægningslinjer, der skal omfattes af fordelingen.

Bemærk:

Kørslen afbrydes, hvis der ikke er opsat valid debitorfordeling på sagen.