Kørslen NS Overflyt til kreditnota for sag

Brug denne kørsel til at oprette en kreditnota til en sag.

Kørslen kræver, at du opretter en eller flere planlægningslinjer af typen Kontrakt eller Både skema og kontrakt med en negativ mængde. Du skal derefter markere linjerne i vinduet Sagsplanlægningslinjer, klikke på Funktion og klikke på Opret salgskreditnota.

Udfyld de relevante felter på følgende måde for at filtrere oplysningerne i kørslen:

Indstillinger

Opret ny kreditnota: Marker dette felt, hvis programmet skal oprette en ny kreditnota.

Bogføringsdato: Angiv bogføringsdatoen for den kreditnota, du opretter.

Knyt til kreditnotanr.: Hvis du ikke markerede feltet Opret ny kreditnota, skal du angive nummeret på den kreditnota, du vil knytte linjerne til. Klik på AssistButton i feltet for at få vist en liste over tilgængelige sager.

Bogføringsdato for kreditnota: Hvis du har udfyldt feltet Knyt til kreditnotanr., vil bogføringsdatoen for kreditnotaen blive vist her.

Klik på OK for at udføre kørslen. Klik på Annuller for at lukke vinduet, hvis du ikke vil udføre kørslen nu.

Bemærk: Udvælgelsen af debitor til fakturering vil ske efter følgende prioritering.: Hvis der er angivet debitor på den sagsplanlægningslinje, der faktureres, oprettes fakturaen til denne debitor. Hvis ikke anvendes en evt. debitor tilknyttet den sagsopgave, der er anført på den planlægningslinje, der faktureres. Hvis der heller ikke er angivet en debitor på sagsopgaven, udstedes faktura til den debitor, der er anført på sagen.