Kørslen NS Overflyt til salgsfaktura for sag

Brug denne kørsel til at oprette en salgsfaktura til en sag.

Kørslen kræver, at du opretter en eller flere planlægningslinjer af typen Kontrakt eller Både skema og kontrakt med en positiv mængde i vinduet Salgsplanlægningsliste. Du skal derefter markere linjerne i vinduet, klikke på Funktion og vælge Opret salgsfaktura.

Indstillinger

Opret ny faktura: Marker dette felt, hvis programmet skal oprette en ny faktura.

Bogføringsdato: Angiv bogføringsdatoen for den salgsfaktura, du opretter.

Knyt til salgsfakturanr.: Hvis du ikke markerede feltet Opret ny faktura, skal du angive nummeret på den salgsfaktura, du vil knytte linjerne til. Klik på AssistButton i feltet for at få vist en liste over tilgængelige salgsfakturaer.

Bogføringsdato for faktura: Hvis du har udfyldt feltet Knyt til salgsfakturanr., vises bogføringsdatoen for den angivne faktura i dette felt.

Klik på OK for at udføre kørslen. Klik på Annuller for at lukke vinduet, hvis du ikke vil udføre kørslen nu.

Bemærk: Udvælgelsen af debitor til fakturering vil ske efter følgende prioritering.: Hvis der er angivet debitor på den sagsplanlægningslinje, der faktureres, oprettes fakturaen til denne debitor. Hvis ikke anvendes en evt. debitor tilknyttet den sagsopgave, der er anført på den planlægningslinje, der faktureres. Hvis der heller ikke er angivet en debitor på sagsopgaven, udstedes faktura til den debitor, der er anført på sagen.