Kørslen NS Opret salgsfaktura for sag

Brug denne kørsel til at oprette en faktura for en eller flere sager. Du kan angive, hvad der skal medtages i kørslen ved at angive filtre. Du kan angive filtre for alle felterne. Hvis du ikke angiver nogen filtre, vil kørslen medtage alle posterne. Udfyld de relevante felter på følgende måde for at filtrere oplysningerne i kørslen:

Indstillinger

Bogføringsdato: Angiv bogføringsdatoen for de salgsfakturaer, du opretter.

Opret faktura pr.: Der oprettes en faktura pr. sag. Hvis du vil oprette en faktura pr. sagsopgave, skal du vælge Sagsopgave i dette felt, og hvis du vil oprettet en faktura et en debitor, skal du vælge Debitor i dette felt.

Sagsopgave

Sagsnr.: Hvis du vil oprette fakturaer for en eller flere sager, skal du angive sagsnummeret eller et interval af sagsnumre i dette felt.

Sagsopgavenr.: Angiv nummeret på den sagsopgave, du vil oprette fakturaer for.

Planlægningsdatofilter: Hvis du kun vil fakturere planlægningslinjer for en bestemt periode, skal du angive et datofilter for den periode i dette felt.

Sagsplanlægningslinje

Type: Angiv sagsplanlægningslinjens type. Dette kan være Ressource, Vare eller Finanskonto.

Nummer: Angiv det tilsvarende nummer til typen.

Bemærk: Udvælgelsen af debitor til fakturering vil ske efter følgende prioritering.: Hvis der er angivet debitor på den sagsplanlægningslinje, der faktureres, oprettes fakturaen til denne debitor. Hvis ikke anvendes en evt. debitor tilknyttet den sagsopgave, der er anført på den planlægningslinje, der faktureres. Hvis der heller ikke er angivet en debitor på sagsopgaven, udstedes faktura til den debitor, der er anført på sagen. Klik på OK for at udføre kørslen. Klik på Annuller for at lukke vinduet, hvis du ikke vil udføre kørslen nu.