Kørslen Budgettering af indtægtsføring

Denne kørsel beregner budgetposter til indtægtsføringen af de budgetterede omkostninger på den eksternt finansierede del af sagen.

Kørslen udsøger data med udgangspunkt i opsætninger på sag/sagsopgave fanebladet Bevillingskørsler og sagsbudgetposter. Såfremt budgettering af medfinansiering og/eller overhead er opsat på sagsopgaven skal denne/disse kørsler afvikles først.

Udfyld felterne på følgende måde:

Sag

Nummer: Her kan du angive et filter for de sager der skal medtages i udsøgningen af data.

Sagsopgave

Sagsopgavenr.: Her kan du angive et filter for de sagsopgaver., der skal medtages i udsøgningen af data.

Sagsplanlægningslinjer

Planlægningsdato: Her skal du angive et datofilter for de sagsplanlægningslinjer der medtages i udsøgningen af data.

Budgetnavn: Her skal du angive et filter indenfor, hvilket sagsbudget udsøgningen af data skal foretages.   

Indstillinger

Periode: Her skal du angive om budgettet skal periodiseres og med hvilket interval.

• Ingen periodisering/dato: Der dannes poster med den dato som er indtastet i feltet Dato.

• Måned: Der dannes poster den første dag i hver måned, indenfor datofilter på planlægningsdato.

• Kvartal: Der dannes poster den første dag i hvert kvartal indenfor datofilter på planlægningsdato.

• År: Der dannes poster den første dag i hvert år indenfor datofilter på planlægningsdato.

Dato: Hvis du indtaster en dato i dette felt, så placeres de dannede poster på denne dato.  

Bemærk: Det er ikke muligt at have sat en Periode op med Måned, Kvartal eller År og så også sætte en dato.

Posteringstekst: Dette felt indeholder automatisk den tekst som du har sat op i bevillingsopsætningen i feltet ’Indtf. standardbeskrivelse’.  

Du har mulighed for at ændre posteringsteksten, hvis du vil have en anden tekst.

Overfør automatisk til planlægningslinje: Du skal sætte hak i dette felt, hvis posterne automatisk skal overføres til planlægningslinjer.

Hvis du ikke sætter hak i feltet, så vil posterne blive overført til den sagsbudgetkladde, der er opsat i bevillingsopsætningen.

 

Klik på OK knappen for at starte kørslen, hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.