Kørslen Bogføring af indtægtsføring

Denne kørsels formål er at skabe mulighed for løbende automatisk at indtægtsføre med udgangspunkt i forbruget på de eksternt finansierede sager inklusiv fratræk af evt. medfinansiering og tillæg af overheadomkostninger.

Kørslen udsøger data med udgangspunkt i opsætninger på sag/sagsopgave fanebladet Bevillingskørsler og sagsposter. Såfremt sagen/sagsopgaven er sat op til også at få beregnet medfinsierings- og /eller overheadposter skal denne/disse kørsler afvikles først.

Som udgangspunkt vil kørslen kreditere resultatopgørelsen og debitere balancen, men kørslen kan håndtere både sags- og sagsopgave saldi i debet og kredit.

Udfyld felterne på følgende måde:

Sag

Nummer: Her kan du angive et filter for de sager der skal medtages i beregningen.

Sagsopgave

Sagsopgavenr.: Her kan du angive et filter for de sagsopgavenr., der skal medtages i beregningen.  

Sagspost

Bogføringsdato: Her kan du angive et filter for de bogføringsdatoer der skal indgå i beregningen.  

Indstillinger

Bogføringsdato: Her skal du angive den bogføringsdato om de beregnede poster skal bogføres med.

Posteringstekst: Dette felt indeholder automatisk den tekst som der er opsat i bevillingsopsætningen i feltet ’Indtf. standardbeskrivelse’. Du har mulighed for at ændre posteringsteksten, hvis du vil have en anden tekst.

Automatisk bogføring: Du skal sætte hak i dette felt, hvis posterne automatisk skal bogføres ved kald af bogføringsrutinen.

Bogføringsrutinen spørger en ekstra gang om du er sikker på at kladden skal bogføres.

Bemærk: Du må ikke sætte hak i dette felt, hvis du ønsker at posterne skal overføres til sagsfinanskladden. Du skal herefter manuelt bogføre posterne.

 

Klik på OK knappen for at starte kørslen, hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.