Kørslen Bogføring af overhead

Denne kørsels formål er automatisk at kunne beregne og bogføre overheadomkostninger på sagens eksterne bevilling og den tilsvarende fordeling af indtægt på virksomhedens ordinære bevilling.

Kørslen udsøger data med udgangspunkt i opsætninger på sag/sagsopgave fanebladet Bevillingskørsler og sagsposter. Såfremt sagen/sagsopgaven er sat op til også at få beregnet medfinansieringsposter skal medfinansieringskørslen afvikles først.

Som udgangspunkt vil grundlaget for beregningen af overheadomkostningen på sagens eksterne bevilling være i debet og indtægt tilsvarende i kredit, men kørslen kan håndtere saldi i både debet og kredit på de enkelte sager og sagsopgaver.

Udfyld felterne på følgende måde:

Sag

Nummer: Her kan du angive et filter for de sager der skal medtages i beregningen.

Sagsopgave

Sagsopgavenr.: Her kan du angive et filter for de sagsopgavenr., der skal medtages i beregningen.  

Sagspost

Bogføringsdato: Her kan du angive et filter for de bogføringsdatoer der skal indgå i beregningen.  

Indstillinger

Bogføringsdato: Her skal du angive den bogføringsdato som de beregnede poster skal bogføres med.

Posteringstekst: Dette felt indeholder automatisk den tekst som der er opsat i bevillingsopsætningen i feltet ’OH. standardbeskrivelse’. Du har mulighed for at ændre posteringsteksten, hvis du vil have en anden tekst.

Automatisk bogføring: Du skal sætte hak i dette felt, hvis posterne automatisk skal bogføres ved kald af bogføringsrutinen.

Bogføringsrutinen spørger en ekstra gang om du er sikker på at kladden skal bogføres.

Bemærk: Du må ikke sætte hak i dette felt, hvis du ønsker at posterne skal overføres til sags-finanskladden. Du skal herefter manuelt bogføre posterne.

 

Klik på OK knappen for at starte kørslen, hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.