Kørslen Bogføring af medfinansiering

Denne kørsels formål er automatisk at kunne beregne og bogføre medfinansiering ved at ompostere fra sagens eksternt finansierede del, til virksomhedens ordinære bevilling i henhold til en given medfinansieringsprocent.

Kørslen udsøger data med udgangspunkt i opsætninger på sag/sagsopgave fanebladet Bevillingskørsler og sagsposter.

Som udgangspunkt vil grundlaget for beregningen af medfinansiering på den eksterne bevilling være i debet, men kørslen kan håndtere saldi i både debet og kredit på de enkelte sager og sagsopgaver.  

Udfyld felterne på følgende måde:

Sag

Nummer: Her kan du angive et filter for de sager der skal medtages i beregningen.

Sagsopgave

Sagsopgavenr.: Her kan du angive et filter for de sagsopgavenr., der skal medtages i beregningen.  

Sagspost

Bogføringsdato: Her kan du angive et filter for de bogføringsdatoer der skal indgå i beregningen.  

Indstillinger

Bogføringsdato: Her skal du angive den bogføringsdato om de beregnede poster skal bogføres med.

Posteringstekst: Dette felt indeholder automatisk den tekst som der er opsat i bevillingsopsætningen i feltet ’Medfin. standardbeskrivelse’. Du har mulighed for at ændre posteringsteksten, hvis du vil have en anden tekst.

Automatisk bogføring: Du skal sætte hak i dette felt, hvis posterne automatisk skal bogføres ved kald af bogføringsrutinen.

Bogføringsrutinen spørger en ekstra gang om du er sikker på at kladden skal bogføres. Hvis du både har ressource- og finansposter spørges du en gang pr. kladde (ressourceposter overføres til sagskladde og finanasposter til sagsfinanskladde).

Bemærk: Du må ikke sætte hak i dette felt, hvis du ønsker at posterne skal overføres til sags-/sagsfinanskladden. Du skal herefter manuelt bogføre posterne.

 

Klik på OK knappen for at starte kørslen, hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.