Kørslen Slet log

Denne kørsel kan benyttes til periodisk at slette loggede ind- og udgående dataleverancer.

Du kan definere hvilke datastrømme der skal med i kørslen, ved at angive et filter på fagsystem, retning samt kode. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvordan kørslen skal afvikles ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger.

Udfyld felterne på følgende måde:

Integrationsdatastrøm

Fagsystem: Angiv hvilke fagsystemer der skal slettes loggede dataleverance(r) for. Hvis feltet ikke udfyldes medtages alle fagsystemer.

Retning: Angiv hvilke retning der skal slettes loggede dataleverance(r) for. Hvis feltet ikke udfyldes medtages både ind- og udgående datastrømme.

Kode: Angiv hvilke datastrømme der skal slettes loggede dataleverance(r) for.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

Niveau: Hvis der vælges Field vil der kun blive slettet loggede dataleverancefelter. Hvis der vælges Line vil der blive slettet loggede dataleverancetransaktioner, -linjer samt -felter.

Udskriv: Hvis der sættes hak i dette felt vil rapporten ""Udskriv log"" blive aktiveret før sletningen af de loggede dataleverancer finder sted. Efter udskrivningen vil du få valget om at gennemføre sletningen eller afbryde.