Kørslen Eksport

Denne kørsel benyttes til at behandle en eller flere udgående dataleverancer.

Du kan definere hvilke dataleverancer der skal med i kørslen, ved at angive et filter på datastrøm. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Udfyld feltet på følgende måde:

Integrationsbatch

Datastrøm: Angiv hvilke datastrømme der skal behandles dataleverance(r) for. Hvis feltet ikke udfyldes medtages alle udgående datastrømme.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.