Kørslen Indlæs tekstfiler

Denne kørsel benyttes til at importere en eller flere dataleverancer bestående af fil(er) i tekstformat til videre behandling i Navision.

Du kan definere for hvilke datastrømme der skal importeres, ved at angive et filter på kode, fagsystem samt dataformat. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Udfyld felterne på følgende måde:

Integrationsdatastrøm

Kode: Angiv hvilke datastrømme der skal importeres dataleverance(r) for. Hvis feltet ikke udfyldes medtages alle indgående datastrømme.

Fagsystem: Angiv hvilket fagsystem der ønskes importeret fra. Det er kun relevant at sætte filter på feltet såfremt der er sat et filter på kode der resulterer i datastrømme fra flere fagsystemer.

Dataformat: Såfremt der er sat et filter på datastrøm der kan resultere i datastrømme med flere forskellige dataformater, er det vigtigt at sæte et filter på dette felt således der kun medtages datastrømme med dataformatet Tekstfiler. Hvis feltet ikke udfyldes medtages alle datastrømme uanset dataformat. Hvis der forsøges importeret en dataleverance der ikke benytter dataformatet Tekstfiler, vil kørslen fejle.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.