Kørslen Opdater accept. E-bilag med forslagsdim. fra finanskonti

Kørslen 'Opdater accepterede E-bilag med forslagsdimensioner fra finanskonti' gør det muligt at overskrive dimensionskonteringen på E-bilag af typen faktura eller kreditnota modtaget fra INDFAK i Navision Stat, med den forslagsdimensionsopsætning, der er opsat på de finanskonti, der indgår i konteringen af E-bilaget.

Kørslen påvirker kun accepterede, men IKKE bogførte bilag, og opdaterer dimensionskonteringen på følgende måde:

Hvis den udbedt hentede forslagsdimensionsværdi på finanskontoen afviger fra den aktuelle dimensionsværdi på linjen, overstyrer forslagsdimensionsværdien på finanskontoen.

Hvis der ER angivet en dimensionsværdi på den forslagsdimension, der er opsat på den finanskonto, der er indlæst på linjen, overskriver dimensionsværdien fra finanskontoen den dimensionsværdi, der er leveret for dimensionen ved indlæsning fra INDFAK

Hvis der IKKE er angivet en dimensionsværdi på den forslagsdimension, der er opsat på den finanskonto, der indlæst på linjen, og værdibogføring:

• er blank, ignoreres opsætningen på finanskontoen

• er ’tvungen’, ignoreres opsætningen på finanskontoen, da der ellers fejles

• er ’samme’, ignoreres opsætningen på finanskontoen, da der ellers fejles

• er ’ingen kode’, ignoreres opsætningen på finanskontoen (opsætningen ikke giver mening i dette tilfælde)

…for den dimensionsværdi, der er leveret for dimensionen ved indlæsning fra INDFAK

Sti: Køb/Ordrebehandling/E-Bilag/Periodiske aktiviteter/’Opdater accept. E-bilag med forslagsdim. fra finanskonti’

Indstillinger

Dokumenttype: Her kan du vælge, om kørslen skal opdaterer købsfaktura, købskreditnotaer eller begge typer af dokumenter.

Dokumentnummerfilter: Her kan du vælge, afhængigt af valgt dokumenttype, hvilke dokumentnumre, der skal indgå i opdateringen.

Dimensioner: Anfordringsbilledet viser, de for regnskabet opsatte genvejsdimensioner, og her kan du vælge hvilke dimensioner, der ønskes hentet fra forslagsdimensionsopsætningen på finanskontoen.