Kørslen Indlæs Noder og Attributter

Ved opsætning af XML Bro Map skal man indtaste noder og attributter, som skal mappes til Navision tabellerne. Hvis man har et eksempel på det xml-dokument, man skal arbejde med, kan man indlæse noderne og attributterne her fra.