Kørslen Overfør udgiftsfordelingsjournal til kassekladde

Kørslen giver mulighed for ægte omkostningsfordeling, hvor fordelingen først dannes via udgiftsfordeling og efterfølgende via denne kørsel overføres til kladde for bogføring.

Kørslen tager posterne i udgiftsfordelingsjournalen og overfører linierne til den valgte kladde, hvor de kan bogføres med oprindelig modpost, såfremt analyse er sat op til både at indeholde almindelige analyseposter og udgiftsfordelingsposter. I forbindelse med overførelsen slettes udgiftsfordelingsjournalen og de tilhørende analyseposter, da posterne nu figurerer som almindelige finansposter efter bogføring i kladden.

Bemærk: at såfremt analysen er sat op med  ’Kun udgiftsfordelinger’ kan journalen stadig overføres, men uden modpostering.

Indstillinger