Kørslen Opret abonnementsfakturaer

Denne kørsel opretter salgsfakturaer på baggrund af stamdata på abonnementshoved og -linjer. Kørslen behandler kun abonnementslinjer med Status = Aktiv.

Abonnementshoved

På fanebladet Abonnementshoved kan der angives filtre til felter på tabellen abonnementshoved.

Nummer: Her kan du angive et filter for de abonnementsnumre, du ønsker at danne salgsfakturaer for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Kundenr.: Her kan du angive et filter for de kunder, du ønsker at danne salgsfakturaer for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Faktureres til kundenr.: Her kan du angive et filter for de fakturamodtagere, du ønsker at danne salgsfakturaer for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Leveringskode: Her kan du angive et filter for de leveringskoder, du ønsker at danne salgsfakturaer for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Du kan definere, hvad der skal medtages i kørslen ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Abonnementslinje

På fanebladet Abonnementslinje skal der angives et filter til feltet ""Næste opkr.dato"".

Type: Her kan du angive et filter for de typer, du ønsker at danne salgsfakturaer for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Nummer: Her kan du angive et filter for de finanskonti eller varenumre, du ønsker at danne salgsfakturaer for. Filteret i dette felt afhænger af hvilket filter der er angivet i feltet Type. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Debitorprisgruppe: Her kan du angive et filter for de debitorprisgrupper, du ønsker at danne salgsfakturaer for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Næste opkr.dato: Dette felt skal udfyldes. Der vil kun blive dannet fakturaer for abonnementslinier inden for filteret.

Du kan definere, hvad der skal medtages i kørslen ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Indstillinger

Brug kun alternativt varenr.: Hvis feltet er afkrydset kan man anvende felterne 'Erstat varenr. på abonnement' og 'Med varenr. på faktura'.

Erstat varenr. på abonnement: Kørslen medtager kun abonnementslinjer hvor typen er vare og nummer svarer til varenr. angivet i dette felt.

Med varenr. på faktura: Kørslen anvender dette varenr. på de salgsfakturaer der oprettes, istedet for det varenr. der er angivet på abonnementslinjer.

Beregn leveringspris: Med denne afmærkning sikres beregning af leveringsomkostninger.

Alternativ bogføringsdato: Afmærk dette felt, hvis du ønsker at angive alternativ bogføringsdato.

Bogføringsdato: Feltet er kun aktivt, når du afmærker felt 'Alternativ bogføringsdato'. Som standard anvendes arbejdsdato.

Alternativ bilagsdato: Afmærk dette felt, hvis du ønsker at angive alternativ bilagsdato.

Bilagsdato: Feltet er kun aktivt, når du afmærker felt 'Alternativ bilagsdato'. Som standard anvendes arbejdsdato.