Kørslen Opret Medarb. som Deb/Kred

Kørslen opretter et debitor- eller kreditorkort på baggrund af oplysninger fra medarbejderkortet samt de informationer angivet på anfordringsbilledet. Dvs. kreditorer og debitorer oprettes med Navn, Adresse og fra medarbejderkortet, samt de værdier man indtaster på anfordringsbillede ud for fx. betalingsmetode, og kreditor-betalingsgruppe. Medarbejderkortene bliver efterfølgende automatisk opdateret med medarbejderens nyoprettede debitor- og/eller kreditornummer.

Indstillinger:

Opret medarbejder som: Hvis der kun skal oprettes Debitorkort for medarbejdere vælges Debitor. Hvis der kun skal oprettes Kreditorkort for medarbejdere vælges Kreditor. Hvis der både skal oprettes Debitor- og Kreditorkort for medarbejdere vælges Begge.

Kreditorskabelon: Hvis man ønsker at anvende en skabelon til at oprette standardoplysninger så som Virksomheds- Momsvirksomheds- og Kreditorbogføringsgruppe, Valutakode m.m., kan den ønskede skabelon angives her.

Kreditor-betalingsgruppe: Her kan du angive den betalingsgruppe som kreditorkortene skal oprettes med. Der kan fra feltet foretages opslag i Kreditor-betalingsgruppetabellen.

Betalingsmetode: Her kan du angive hvilken betalingsmetode som kreditor-betalingsgruppen skal have opsat som standard. Der kan fra feltet foretages opslag i betalingsmetodeoversigten.

Debitorskabelon: Hvis man ønsker at anvende en skabelon til at oprette standardoplysninger så som Virksomheds- Momsvirksomheds- og Debitorbogføringsgruppe, Valutakode mm., kan den ønskede skabelon angives her.

Medarbejder:

CPR-nr.: Fra dette felt er det muligt at filtrerer på ét eller flere CPR-numre. Kun de markerede CPR-numre fra denne liste vil blive oprettet som Debitorer eller Kreditorer.

Personalekategori: Hvis man kun ønsker visse personalekategorier oprettet som enten Debitor- eller Kreditorkort, kan der angives hvilke i dette felt.

Stillingskode: Hvis man kun ønsker visse stillingskoder oprettet som enten Debitor- eller Kreditorkort, kan der angives hvilke i dette felt.

Oprettelsesdato: Hvis man kun ønsker at opdatere medarbejdere, der er oprettet fra en bestemt dato, kan dette angives i dette felt.

Det er summen af filtrene der bestemmer, hvilke medarbejdere der medtages i kørslen.

Medarbejder - Fysisk:

Det er her muligt at filtrere på felterne på det fysiske medarbejderkort.

Kreditornr.:

Det er muligt at filtrere på feltet ’Kreditornr.’ i tabellen ’Medarbejder - Fysisk’. Vælges eksempelvis filteret Kreditornr.=’’, vil kørslen blive afviklet hurtigere, da kun medarbejdere, der endnu ikke har fået tilknyttet et kreditornr. vil blive gennemløbet. Hvis der ikke anvendes noget filter, vil kørslen løbe alle medarbejdere igennem, uanset om disse allerede er blevet oprettet som kreditorer.

Debitornr.:

Det er muligt at filtrere på feltet ’Debitornr.’ i tabellen ’Medarbejder - Fysisk’. Vælges eksempelvis filteret Debitornr.=’’, vil kørslen blive afviklet hurtigere, da kun medarbejdere, der endnu ikke har fået tilknyttet et debitornr. vil blive gennemløbet. Hvis der ikke anvendes noget filter, vil kørslen løbe alle medarbejdere igennem, uanset om disse allerede er blevet oprettet som debitorer.