Kørslen Opdatér Tjeklister

Denne kørsel gør det muligt automatisk at kunne opdatere udvalgte felter i tjeklisterne.

Dette kan fx være nødvendigt, hvis den primær ansvarlige er holdt op, eller gået på barsel.

Der kan opdateres på følgende felter:

• Primær ansvarlig

• Primær ansvarlig's mail

• Sekundær ansvarlig

• Sekundær ansvarlig's mail

• Reminder til

• Udfører

• Godkendes af