Kørslen Kopier salgsdokument til bestilling

Du kan bruge denne kørsel, når du skal oprette en ny salgsfaktura- eller salgskreditnotabestilling.

Først skal du oprette et nyt salgsfaktura- eller salgskreditnotabestilling, du kan så bruge kørslen til at få udfyldt bestillingen.

Angiv i kørslen, hvilket salgsdokument du vil kopiere oplysninger fra. Du kan vælge at kopiere hele dokumentet eller kun dokumentlinjerne. Hvis du kun kopierer dokumentlinjerne, tilføjes disse linjer automatisk til de linjer, du eventuelt allerede har lavet i bestillingen.

Værdien i nogle felter på linjerne er afhængige af, hvad du indtaster i hovedet. Fx er værdierne i feltet 'Momsvirksomhed' afledt af den kunde der er angivet i hovedet. Hvis du vælger ikke at inkludere hovedet, når du kopierer dokumenter, skal du derfor genberegne linjerne, så værdierne i linjerne svarer til, hvad du har indtastet i hovedet.

Der kopieres kun de informationer, der er mulighed for at angive i bestillingen.

Hvis det bilag man kopiere fra, er en bogført salgsfaktura, og man kopiere til en salgskreditnotabestilling, udfyldes feltet ”Udligningsbilagstype” med værdien ”Faktura”, og feltet ”Udligningsbilagsnr.” udfyldes med bilagsnummeret fra det bilag med kopiere fra.

Hvis det bilag man kopiere fra, er en bogført salgskreditnota, og man kopiere til en salgsfakturabestilling, udfyldes feltet ”Udligningsbilagstype” med værdien ”Kreditnota”, og feltet ”Udligningsbilagsnr.” udfyldes med bilagsnummeret fra det bilag med kopiere fra.

Felterne ”Udligningsbilagstype” og ”Udligningsbilagsnr.” er kun gældende, såfremt det bilagsnummer man kopiere fra, er en åben post for faktureringsdebitoren, og man samtidig vælger, at inkludere hovedet ved kopieringen.