Kørslen Flyt Dispositionsposter

Kørslen anvendes til at flytte disponeringer fra et budget til et anden. Det vil typisk være ved årskiftet, at der er behov for at flytte disponeringer til nyt budget.