Kørslen Opret Budgetposter

Med denne kørsel er det muligt at danne flere budgetposter for en finanskonto ad gangen. Kørslen kan anvendes overalt i budgettet og uafhængigt af tidligere budgetteringer. Du kan dog kun bruge kørslen til at danne budgetposter af typen’ konto’. Kørslen kan anvendes med fordel i de tilfælde, hvor det samme budgetbeløb ønskes for flere perioder.

• Budget navn: Her vises navnet på det budget, hvor posterne dannes.

• Finanskonto Nr.: Her kan du indtaste den finanskonto som du ønsker at danne budgetposter med.

• Fra dato: Her kan du indtaste den første dato hvor du ønsker budgetposter.

• Til dato: Her kan du indtaste den sidste dato hvor du ønsker budgetposter.

• Beløb pr. periode: Her kan du angive det beløb der skal budgetteres pr. periode.

• Periode: Her kan du angive perioden (Dag, Uge, Måned, Kvartal, År eller Regnskabsperiode).

• Beskrivelse: Her kan du angive den beskrivelse som budgetposterne skal dannes med.

• Dimensioner: Der vises kun dimensioner for de dimensioner der er oprettet på budgettet. For hver af disse dimensioner kan du indtaste den dimensionsværdi, som budgetposterne skal dannes med.