Kørslen Indsæt regnskabserklæringslinjer

Denne kørsel kan benyttes til periodisk at hente en eller flere finanskonti ind i tabellen Regnskabserklæringsopsætning.

Uanset filtre vil der alene blive hentet finanskonti af kontotypen Konto ind.

Du kan definere hvilke finanskonti der skal med i kørslen, ved at angive et filter på nummer. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Udfyld felterne på følgende måde:

Finanskonto

Nummer: Angiv hvilke finanskonti der skal hentes ind. Hvis feltet ikke udfyldes medtages alle finanskonti.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.