Kørslen Beregn afskrivninger

Med denne kørsel kan du beregne de periodiske afskrivninger.

Kørslen beregner afskrivningerne i overensstemmelse med de betingelser, du angiver for kørslen. Den Anlægsafskrivningsprofil, der er knyttet til anlægsarterne, definerer, hvilken afskrivningsmetode der skal anvendes i kørslen, startdato for afskrivningen samt anvendt anlægsbogføringsgruppe. Hvis anlægsaktiverne i kørslen er integreret med finansbogholderiet (defineret i tabellen Afskrivningsprofil), overføres posterne automatisk til anlægskassekladden. Ellers overføres posterne til anlægskladden. I kladden kan du bogføre posterne eller eventuelt justere dem inden bogføringen.

Du kan angive, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Du kan definere flere felter under fanen Anlæg ved at klikke i kolonnen Felt og derefter klikke på AssistButton til højre. Du kan også angive hvordan kørslen skal udføres, ved hjælp af felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde:

Anlæg

Nummer: Indtast numrene på de anlægsaktiver, der skal med i kørslen. Klik i højre side af feltet (under Filter) og derefter på AssistButton til højre, hvis du vil se de anlægsnumre, der findes.

Anlægsartskode: Angiv, hvilke anlægsartskoder, der tildeles de anlægsaktiver, du vil have med i kørslen. Klik i højre del af feltet (under Filter) og derefter på AssistButton til højre, hvis du vil se de koder, der findes.

Anlægsgruppekode: Angiv, hvilke anlægsgruppekoder der tildeles de anlægsaktiver, du vil have med i kørslen. Klik i højre del af feltet (under Filter) og derefter på AssistButton til højre, hvis du vil se de koder, der findes.

Budgetanlæg: Skriv Ja i feltet, hvis kørslen kun skal beregne afskrivning for budgetanlæg. Hvis budgetanlæg ikke skal medtages i kørslen, skal du skrive Nej i feltet.

Klik på AssistButton nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har defineret.

Indstillinger

Afskrivningsprofil: Klik på AssistButton til højre, og vælg en afskrivningsprofilkode til kørslen.

Anlægsdato: Indtast den anlægsdato, som skal bruges i forbindelse med kørslen. Denne dato bruges som slutdato i afskrivningsberegningerne. Hvis der tidligere er bogført afskrivninger på anlægsaktivet, bruges anlægsdatoen på den sidste afskrivning som startdato i afskrivningsberegningerne. Hvis dette er den første afskrivningspostering for anlægsaktivet, bruges oplysningerne i feltet Afskriv fra den (som angivet i vinduet Anlægsafskrivningsprofiler) som startdato i afskrivningsberegningerne.

Vær opmærksom på, at programmet anvender den 28. februar eller den 29. februar (afhængig af, om det er et skudår), og hhv. den 30. og 31. (for de øvrige måneder i året) som den sidste dag i måneden. Det betyder f.eks., at hvis en af disse datoer blev brugt i den sidste afskrivningspost, og du indtaster den første dag i måneden som anlægsdato i denne kørsel, beregnes der kun afskrivning for en dag.

I felterne nedenfor kan du bestemme det antal afskrivningsdage, der skal benyttes i afskrivningsberegningerne.

Brug tvungent antal dage: Marker afkrydsningsfeltet, hvis der skal benyttes det antal dage i afskrivningsberegningerne, som er angivet i feltet nedenfor.

Tvungent antal dage: Indtast det antal dage, der skal benyttes i afskrivningsberegningerne. Du skal også markere afkrydsningsfeltet ovenfor.

Bogføringsdato: Indtast den bogføringsdato, som skal bruges i forbindelse med kørslen. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Brug ens anlægsdato+bogf.dato i tabellen Afskrivningsprofiler, kan du evt. lade feltet være tomt og blot udfylde Anlægsdatoen ovenfor. Bogføringsdatoen kopieres til de oprettede kladdelinjer.

Bilagsnr.: Feltet skal være tomt, hvis du har oprettet en nummerserie til anlægskladdekørslen i tabellen Nummerserie, og kladden er tom. Kørslen udfylder automatisk kladdelinjen med det næste nummer i serien.

Bogføringsbeskrivelse: Her kan du indtaste en beskrivelse af de poster, der oprettes som følge af kørslen. Hvis du lader %1 indgå i beskrivelsen, vil dette blive erstattet med nummeret på det anlæg posteringen vedrører. Teksten "Afskrivning 1. kvartal, %1" vil således for et anlæg, som hedder A112, blive til "Afskrivning 1. kvartal, A112".

Indsæt modkonto: Marker afkrydsningsfeltet, hvis der automatisk skal indsættes modkonti på de kladdelinjer, som kørslen opretter. Kørslen bruger de konti, du har oprettet i tabellen Anlægsbogføringsgruppe.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.