Oversigt over tabelfelter

I vinduet Betalingsoversigt vises oversigt med alle betalinger der ligger i et betalingsforslag i Udbetalingskladder PM.

Posterne der ses i Betalingsoversigten viser samme status som samme post har i Udbetalingskladden. Alle de handlinger der skal foretages ligger i Handlingsbåndet under fanen Handlinger.

Behandling af poster uden fejl er følgende: 

Valide poster første godkendes via punktet ’Godkend’ i handlingsbåndet. Poster skifter til status ’Delvis godkendt’.

En anden bruger sidste godkender, igen via punktet ’Godkend’ eller via ’Godkend og Send’ i handlingsbåndet. Poster skifter til status ’Godkendt’, ’Sendt’ eller ’Sendt NKS’ og derefter Modtaget NKS. Udbetalingskladden kan bogføres.

Ved indlæsning af kvittering fra bank, både direkte eller ved opdatering fra NKS, skifter status automatisk til Modtaget.

Fejlhåndtering: 

Dannes en post med status ’Fejl’, kan den ikke sendes. Det kan være en fordel at tjekke fejlloggen som tilgås både i Udbetalingskladden, under betalingsoplysninger og i Betalingsoversigten. Her vil typisk være et hint til hvad fejlen skyldes. Posten skal rettes så status bliver ’Valid’, så posten kan indgå i den normale godkendelsesproces.

Opdager først eller sidste godkender at posten skal rettes efter den er delvis godkendt eller godkendt er følgende muligt: 

Punktet ’Lås op for redigering’ i handlingsbåndet:

Skal en eller flere betalingsposter med status ’Delvis godkendt’ rettes, kan oplåsning for redigering foretages. Kun en anden bruger end den der har delvis godkendt kan låse op for redigering. Samtidig skal brugeren være opsat med prokura på bankkortet for at låse op. Marker en eller flere linjer, og vælg punktet ‘Lås op for redigering’. Posten sættes tilbage til ‘Valid’, og kan nu rettes.

Ved hver oplåsning, sker der en stempling under Betaling - Historik, med Bruger Id, dato og tid og i feltet Handling står der ‘Låst op’.

Punktet ’ Annuller godkendelse’ i handlingsbåndet:

Skal en eller flere betalingsposter med status ’Godkendt’ rettes, kan godkendelsen annulleres, dette kan dog kun ske af den bruger der har godkendt betalingen. Marker en eller flere linjer, og vælg punktet ‘Annuller godkendelse’. Posten sættes tilbage til ‘Valid’, og kan nu rettes.

Hver gang en annullering foretages, sker der en stempling under Betaling - Historik, med Bruger Id, dato og tid og i feltet Handling står der ‘Godkendelse annulleret’. Afvisning fra Nemkonto og fra Banken.

Afvises en betaling enten fra Nemkonto eller fra Banken, vil status bliver opdateres ved indlæsninger af kvitteringer eller opdateret automatisk med status ’Afvist’. For at behandle posten skal den stoppes. Dette gøres ved i Handlingsbåndet af vælge punkt ’Sæt status’ og vælg ’Stoppet’ enten for en linjer eller alle linjer.

I Handling kan du vælge et filter i relation til din opgave. Tryk på AssistButton for at vælge et af følgende filtre:
  • Vis alle; viser alle betalinger.

  • Fejlhåndtering; viser betalinger med fejl.

  • Godkendelse; viser betalinger, der kan godkendes.

  • Send betaling; viser betalinger, der kan sendes.

  • E-mail advisering; viser betalinger, hvor der er valgt E-mail advisering.

  • Manuel advisering; viser betalinger ,hvor der er valgt manuel advisering.

  • Stop betaling; viser sendte betalinger, der kan stoppes.