I Microsoft Dynamics NAV kan du registrere og vedligeholde personaleoplysninger og nemt få adgang til relevante oplysninger om medarbejderne. Oplysningerne kan være nyttige for afdelingsledere, der f.eks. har brug for at finde en medarbejder med bestemte kvalifikationer, eller som i tilfælde af en arbejdsulykke skal kontakte medarbejderens nærmeste familie.

Personaleadministration er også en hjælp for virksomheden i forbindelse med nyansættelser og planlægning af efteruddannelse. Du kan samle alle medarbejderoplysninger i tabellen Medarbejder. Ved hjælp af tabellen kan du systematisere oplysningerne, som så senere hurtigt kan findes frem igen.

Modulet Personale er integreret med modulet Ressource. Så når du retter i stamoplysningerne (f.eks. navn, adresse, personnummer og ansættelsesdato) i tabellen Medarbejder, bliver oplysningerne på medarbejderens ressourcekort automatisk ajourført.

I medarbejdertabellen har hver medarbejder et kort, hvor du indtaster stamoplysningerne. Hver medarbejder skal desuden have et medarbejdernummer, som kan indeholde tal og/eller bogstaver. Medarbejdernummeret benyttes i andre vinduer til at kæde nummeret sammen med specifikke oplysninger om medarbejderen.

Oplysningerne om medarbejderne kan vises i to forskellige vinduer:

I vinduet Fravær kan du se alt fravær, som du har registreret på medarbejderen i vinduet Fraværsregistrering. Du kan få vist medarbejderens kvalifikationer ved at klikke på Relaterede oplysninger, knappen Medarbejder og derefter på Kvalifikationer. I dette vindue kan du tilføje nye kvalifikationer, efterhånden som medarbejderen tilegner sig dem.

Der er også forskellige vinduer, som giver dig overblik over f.eks. medarbejderens fravær fordelt efter type, og det udstyr, som medarbejderen har fået stillet til rådighed.

Alle medarbejdere skal oprettes i denne tabel.

Se også