Angiver regnskabsperioder og hvilken periode der er starten på et nyt regnskabsår baseret på regnskabsår i denne tabel. Du kan bruge perioderne som tidsangivelse forskellige steder i programmet, f.eks. i forbindelse med opfølgning på bogførte poster i vinduet Saldo/budget. Du bestemmer selv regnskabsperiodernes længde - du kan f.eks. have perioder på en måneds længde eller på et kvartals længde.

Den korteste regnskabsperiode, der kan oprettes, er på én dag. Der skal mindst oprettes én regnskabsperiode pr. regnskabsår.

Vigtigt
Hvis du vil oprette regnskabsår og regnskabsperioder, skal du klikke på knappen Nyt år i vinduet Regnskabsperioder og udfylde definitionsvinduet med oplysninger om startdato, antal perioder og periodelængde. Derefter indsættes perioderne automatisk i tabellen Regnskabsperiode med en angivelse af, hvornår regnskabsåret begynder.

Regnskabsåret afsluttes ved at klikke på knappen Afslut år og derefter udføre kørslen Nulstil resultatopgørelse. Hvis du vil bogføre i et afsluttet regnskabsår, bliver de bogførte finansposter markeret i feltet Efterpost i tabellen Finanspost. Når du bogfører i et afsluttet regnskabsår, skal du derfor altid huske at udføre kørslen Nulstil resultatopgørelse, sådan at du får de rigtige saldi på finanskontiene. Gentag kørslen efter hver efterpostering.

Se også