Angiver oplysninger om reservation, varesporing og ordresporing.

Når der håndteres varesporing i forbindelse med delvis bogføring, fungerer tabellen sammen med tabellen Sporingsspecifikation.

Data, som brugeren har angivet i formularen Varesporingslinjer, oprettes i en midlertidig version af tabellen Sporingsspecifikation og videregives til tabellerne Reservationspost og Sporingsspecifikation, når formularen lukkes.

Se også