Når du udsteder en rentenota, oprettes der automatisk en udstedt rentenota, som vises i vinduet Udstedt rentenota. Den udstedte rentenota blev oprettet, da du klikkede på Handlinger, pegede på Udstedelse på en rentenota og valgte Udsted.

En rentenota består af et rentenotahoved og et antal rentenotalinjer.

Rentenotahovedet indeholder alle relevante oplysninger om debitor, f.eks. navn, adresse og rentebetingelseskode. Det indeholder også oplysninger om rentenotaen, f.eks. bilagsdato og forfaldsdato. De fleste af disse oplysninger hentes automatisk fra tabellerne Debitor og Rentebetingelser.

Rentenotalinjerne indeholder de beregnede rentebeløb. Linjerne indeholder også oplysninger (f.eks. bilagsnummer, forfaldsdato og restbeløb) om de udestående beløb, der skal beregnes renter af.

Du kan ikke ændre felterne på de udstedte rentenotahoveder og -linjer.

Se også