Tabellen Sagsopgave

Feltet viser datoen for seneste ændring. Feltets dato opdateres til systemdato, når der sker en ændring på sagsopgaven.

Tip