Microsoft Dynamics NAV indeholder flere sprog. Derfor kan du ændre det sprog, som programmet anvender.

Sådan ændres programsproget:

  1. Klik i menuen Microsoft Dynamics NAV, og klik derefter på Vælg sprog for at åbne vinduet Vælg sprog.
  2. I feltet Sprog vælger du det sprog, som du ønsker Microsoft Dynamics NAV at bruge.
Bemærk
Programsproget påvirker kun programteksten, f.eks. vindues- og feltnavne. Det påvirker ikke sproget for de data, du angiver.

Microsoft Dynamics NAV understøtter kun et enkelt tegnsæt for data. Derfor kan der være nogle tegn, der ikke understøttes i din installation, og du kan opleve problemer ved hentning af data, der er angivet ved hjælp af et andet tegnsæt. Din installation understøtter f.eks. muligvis kun engelske og russiske tegn. Hvis du angiver data i et andet sprog, gemmes de derfor muligvis ikke korrekt. Kontakt systemadministratoren for at sikre dig, at du ved, hvilke sprog der understøttes af din installation.

Se også