Rapporten ”Følg Udbetalingen” viser slutresultatet af éns udbetaling, uanset om denne er baseret på komplette eller ukomplette oplysninger. For sidstnævnte vises, hvilket kontonummer pengene reelt er anvist til jf. betalingspostens retursvar 8 (Modtaget). En betalingspost, der er givet retursvar 9 (Fejl fra banken), medtages ikke. Som udgangspunkt gives udbetalinger på sumniveau fordelt på kreditorer pr. bankkonto, men resultatet kan udfoldes for visning af den enkelte betalingspost.

Rapporten indeholder indbyggede kontrolelementer:
 • Det er muligt udelukkende at vise kreditorer, hvis betalinger er foretaget til flere forskellige ”slutresultater”. Resultatet kan dermed inkludere falske positive, idet betalingsmodtagers egen ændring af Nemkonto også vil vises herunder.

 • Hvis anvist betaling adskiller sig fra kreditors nuværende stamoplysninger, men udelukkende f.s.v. angår ukomplette betalinger, angives dette med rødt i rapporten.

 • Kreditor  

  Nummer: Her kan du angive numrene på de kreditorer, der skal med i rapporten. Anvend AssistButton til højre for opslag.

  Afsendersystem: Indvælg en fagsystemkode, hvis rapporten udelukkende skal vise kreditorer fra et bestemt fagsystem.

  Betalingspost 

  Betalingsdato: Angiv her et filter på betalingspostens betalingsdato.

  Betalingsmetode: Her kan du indvælge et filter på betalingsmetode.

  Indstillinger 

  Vis kun kreditorer med flere bankkonti: Hvis du udelukkende ønsker at vise kreditorer, hvis betalinger er foretaget til flere forskellige resultater vist i rapportens kolonne 'Udbetalt til', skal du afmærke dette felt.

  Skjul CPR nummer: Feltet er standard afmærket for sløring af de 4 sidste cifre i kreditors CPR-nummer. Fjern derfor afmærkning, hvis du ønsker hele nummeret vist. Afmærkning sættes standard ved ny anfordring uanset dit forrige valg.

  Filter på kontooplysning: Feltet filterer på oplysningen i rapportens sammensatte tekstkolonne 'Udbetalt til'. Hvis du ex skriver "4069", vil du blive præsenteret for alle betalingsdata, der indeholder 4069, ex kontonumre.

  Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten,skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

  Tip