Det er med kørslen muligt at ændre bogføringsdatoen på samtlige kladdelinjer i en kladde, selvom finanskladdelinjetabellen er opsat med editeringsspærring for det pågældende fagsystem.

Tip