Kørslen udsøger åbne debitorposter, der er modne til inddrivelse jf. opsætning af rykkerbetingelse knyttet til debitorkortet. Hvis værdi er forskellig fra i felt ’Afvent’ medtages debitorposten og evt. tilhørende renteposter ikke i udsøgningen.

Tip