Denne kørsel foretager en synkronisering mellem den oprettede kontering på en sag/sagsopgave fra sagsmodulet.

Kørslen gennemløber den aktuelle sag og på baggrund af markeringen i feltet ’Medtag i Aliaskontering’ på den enkelte sagsopgave oprettes/vedligeholdes sag, sagsopgave og dimensionsværdier i Alias.

Har du fjernet hakket i feltet ’Medtag i Aliaskontering’ på den enkelte sagsopgave eller sagsopgavelinje, så bliver disse sagsopgaver ikke overført til Aliaskonteringstabellen. Nyoprettede sagsopgaver vil altid have markering i feltet ’Medtag i Aliaskontering’, såfremt at sagen er sat op til at benytte Alias. Du skal derfor fjerne markeringen, hvis du ikke ønsker at sagsopgaven skal overføres til Aliaskonteringstabellen.

Du har mulighed for at aktivere denne kørsel fra det enkelt sagskort, fra periodiske aktivitet for sager eller fra Opgaver under Alias. Når kørslen er kørt til ende, har du mulighed for at aktivere en rapport der viser, hvilke sager/sagsopgaver der ikke kan overføres til Alias, jf. filtreringen du har opsat i anfordringsbilledet for kørslen. Du kan bruge denne rapport til at kontrollere om der er sager/sagsopgaver, som du skal foretage en ændring i, hvis du ønsker at de skal overføres til Aliaskonteringstabellen.

Når der er fortaget synkronisering til Aliaskonteringen, så vil du på sagskortet i feltet ’Overført til Alias Kontering’ kunne se et hak. Kørslen virker ikke, hvis sagen ikke har integration til konteringshjælpen/Alias jf. Alias Opsætningen.

Tip