Når du vælger handlingen "Masseaccepter Standard" kalder du kørslen "Indgående købsdokument accept m. afvigende moms". Kørslen fungerer som hidtil og nu den foretrukne accept metode.

Med denne kørsel kan du kun Acceptere de købsdokumenter, som du har valgt med filtret i vinduet Indgående købsdokumentkladde. Kørselsoptionen Afvis er ikke aktiv. Kørslen skal altid anvendes for dokumenter fra IndFak, da IndFak-linjens grundbeløb indeholder momsbeløbet.

Når du åbner kørslen vil anfordringen på fanen "Indgående købsdokumenthoved" vise filtret fra Indgående købsdokumentkladde vinduet. Du kan her vælge at udbygge filtret inden kørslen. Men du kan også vælge at sætte filter direkte i kladdevinduet inden du åbner kørslen.

Det er en forudsætning at du har valgt en værdi for "Importstatus", før kørslen kan afvikles. Årsagen er at man med kørslen ikke uforvarende må "komme til" at afvikle kørslen ved et uheld, da accepterede dokumenter ikke senere kan afvises, og da dokumenter fra IndFak2 som afvises, bliver genåbnet i IndFak2.

Hvis du klikker på knappen OK, accepteres de fremfiltrerede dokumenter - uanset den valgte kørselsoption ”Accepter / Afvis”. Kørslen fordeler ved accept, den indgående købsdokumentlinjes totalbeløb inkl. moms, med et beløb for forbrug og et beløb for den moms der må afløftes svarende til den momsbogføringsopsætning der findes på linjen.

Hvis du klikker på Udskriv Fejlrapport efter at kørslen er afviklet, vises/udskrives liste over de dokumenter, som ikke kunne accepteres. Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Tip