Rapporten Dimensionskontokort - forbrug/budget

Rapporten kan for en valgt dimensionstype vise:

Rapporten er således en multi-rapport, der kan anvendes til flere forskellige udtræk, hvor der ønskes relaterede dimensionsoplysninger.

Indstillinger

Startdato: Indtast en dato, der angiver starten på den periode, som rapporten skal dække.

Slutdato: Indtast en dato, der angiver afslutningen på den periode, som rapporten skal dække.

Dimensionskode: Vælg den dimensionstype som rapporten ønskes udtrukket for. Klik på pilen til højre for at se mulige dimensionstypevalg.

Dimensionsværdifilter: Her kan du vælge at opsætte et filter for de dimensionskodeværdier, der skal medgå i beregningerne.Klik på pilen til højre for at vælge dimensionskodeværdier.

Budgetnavn: Her kan du vælge hvilket budget der skal indgå ved beregning af budget og restbudget. Klik på pilen til højre for at se mulige budgetter.

Finanskontofilter: Her kan du vælge at beregningerne skal afgrænses på et udsnit af finanskonti. klik på pilen til højre for at se finanskontoplanen.

Skift side pr. dimensionsværdi: Markér her, hvis der skal udskrives en ny side for hver ny dimensionskodeværdi.

Udskriv dim. værdi m. kun saldo: Markér her, hvis der kun skal medtages dimensionskodeværdivisninger, såfremt der findes realiserede poster på dimensionskodeværdien.

Medtag også ultimo poster inden for perioden: Markér her, såfremt poster genereret ved årsafslutning skal medtages i beregningen.

Vis budget pr. kvartal: Markér her, såfremt budgetvisningen ønskes vist kvartalsvist. Bemærk at dette kræver, at datofiltret ikke overstiger 1 år.

Vis budgetoplysninger pr. dimensionsværdi: Markér her, hvis du ønsker at budgetoplysningerne skal vises pr. dimensionsværdi.

Vis tomme budgetlinjer: Markér denne, hvis tomme linjer skal vises under ’Budgetoplysninger pr. dimensionsværdi’

Udskriv antal timer og løn: Markér her, såfremt der ønskes en visning af  eventuel timeregistrering med basis i de opsatte dimensionsfiltre.

Udskriv delregnskabsfordeling: Markér her, såfremt der ønskes en visning af hvordan dimensionsposteringen fordeler sig procentuelt på de posterede beløb.

Udskriv poster: Markér her, såfremt der ønskes en detaljeret visning af dimensionsposteringerne for de enkelte dimensionskodeværdier.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.