Rapporten Dimensionsmatrix

I denne rapport kan du vælge at få vist posteringer på matrixform.

På den lodrette akse kan du vælge at få vist finanskonto eller én af dimensionerne tilknyttet den valgte analyse.

På den vandrette akse kan du vælge at få vist finanskonto, én af dimensionerne tilknyttet den valgte analyse eller periodeintervaller.

Du kan angive, hvad der skal med i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger.

Indstillinger

Analysekode Her kan du angive koden for den analyse, som rapporten skal baseres på. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de analysekoder, der er oprettet på analysekortet.

Medtag dimensioner: Her kan du angive de dimensioner, der skal med i rapporten.. Du kan kun vælge de dimensioner, der er inkluderet i den analyse, du vælger i feltet Analyse. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de tilgængelige dimensioner.

Datofilter: Her kan du angive et filter, der afgrænser posterne efter dato. Du kan angive en bestemt dato eller et tidsinterval.

Periodelængde: Hvis du ønsker at få vist periodeintervaller på den vandrette akse, skal du her angive den ønskede periodelængde.

Startdato: Hvis du har angivet en periodelængde, skal du her angive fra hvilken dato, du ønsker intervallerne skal begynde.

Udskriv tomme linjer: Markér afkrydsningsfeltet, hvis der ikke skal inkluderes linier med en saldo lig nul i rapporten.

Udskriv linietotaler: Markér dette felt, hvis du ønkser at få vist totalbeløb pr. linie.

Udskriv kolonnenavne: Markér dette felt, hvis du ønsker at få vist både nummer og navn på den vandrette dimension.

Udskriv dimensionsværdi blank nedad: Markér dette felt, hvis du ønsker, at få vist konteringer på den vandrette dimension, selvom den lodrette er blank.